Robotics CCFZ

Interessante beurs. .

TUSEXPO


Computer Club Fort - Zeekant

De Computer Club Fort - Zeekant CCFZ is in 2002 officieel opgericht en heeft nu meer dan 100 leden. Allerlei activiteiten vinden plaats. Zo wordt er computerles gegeven binnen de groep Digitalis, vindt Gamen plaats in de groep GameLan enz. De site www.ccfz.nl geeft veel informatie.

Een belangrijke activiteit is de robotica, waarmee we in 2005 begonnen.Aan dejaarlijkse Robotrace CCFZ, die jaarlijks op de laatste zondag van oktober plaats vindt, komen deelnemers uit heel Nederland, uit Belgie en uit Duitsland We treden ook naar buiten op, bijvoorbeeld in groepen acht van basisscholen in West-Brabant en op Tholen. Of in het voortgezet onderwijs. Zo tonen we onze kunsten tijdens de Open Dagen van het Markiezaatycollege, afdeling Elektrotechniek/Mechatronica. We geven uitleg over het programmeren. Vinden er binnen redelijke afstand Robotactiviteiten plaats, dan willen we ons graag presenteren met onze stand. Mail ons.
AFSLUITEN 10 JAAR ROBOTICS - CCFZ

Nu de JUBILEUM TIENDE ROBOTRACE CCFZ 2015 is afgesloten vind ik het tijd om de dirigentenstok over te dragen aan een ander. Die heeft hopelijk nieuwe ideeen om wat in gang gezet is te handhaven en uit te bouwen. Want dat een laagdrempelige activiteit met een hoog wetenschappelijk/technologische gehalte voor de jongeren van West Brabant en omgeving belangrijk is, staat bij mij als een paal boven water. Het is ook gebleken bestaansrecht te hebben. In de tien jaar zijn er velen die bij ons de eerste stappen in Mechatronica hebben gezet en er verder in zijn doorgegaan. Inmiddels is ook het kennisniveau bij de leden toegenomen.
De inbedding van Robotics - CCFZ bij de Computer Club Fort - Zeekant lijkt op de inbedding van HCC Robotica bij de landelijke HCC. Goed voorbeeld doet goed volgen. Gelukkig is de financieele drempel van CCFZ lager. Dat kan door vrijwillige bijdragen van velen.
Een aantal deelnemers is vanaf het begin bij onze activiteiten betrokken. Die wil ik apart noemen.
Allereerst Martin Lange. Samen hebben we nagedacht over hoe en wat. De eerste jongeren hebben we samen opgevangen en geleerd hoe ze met ons gereedschap en met onze draaibank om moeten gaan.En je hebt het met mij 10 jaar volgehouden. Misschien wel de grootste prestatie!
Ook Ab Pennewaard deed vanaf het begin mee. Niet om robots te bouwen, hij heeft de 10 robotraces allemaal in een videoimpressie vastgelegd. Kort na elke gehouden race kwam hij met een memory-stick met het resultaat, dat nu nog te zien is op deze website. Belangrijke promotie.
Rene Langenberg zorgde voor de CCFZ-lunch tijdens de reguliere CCFZ-bijeenkomsten. De catering verzorgen tijdens de jaarlijkse Robotrace CCFZ deed hij er gewoon elk jaar opnieuw bij.
Allemaal erg belangrijke bijdragen die zeer gewaardeerd worden. Veel dank daarvoor.
Hans

Robots

Humanoid, 3D - in 30 uur geprint door Peter de Crom


Alle info over de LUSTRUM ROBOTRACE CCFZ 2015.


Robots zijn apparaten, voorzien van programmeerbare chips, waardoor we in staat zijn om de robots te programmeren. We kunnen ze laten doen wat wij willen.

De groep Robotics-CCFZ maakt racerobots, die autonoom, dus zonder afstandsbesturing, snel een uitgezet circuit kunnen afleggen. Eens per jaar op de laatste zondag van oktober organiseren we de Robotrace CCFZ, die in 2006 voor de eerste keer is gehouden.

Baaninformatie en regels

Informatie over de gebruikte banen kun je vinden via het menu in de linkerkolom onder Robotrace.
Er staat ook wat nadere toelichting bij.

Informatie over de eisen aan de robots kun je vinden via het menu in de linkerkolom onder Robotbouw.
Ook hier wordt meer beschrijvend veel informatie gegeven.

Het bouwen van een robot is niet eenvoudig. We hebben een aantal Handleidingen, die vanaf deze site gratis kunnen worden opgehaald. Toch moet je ongeveer 12 jaar oud zijn om alles te kunnen begrijpen, is onze ervaring. Ben je jonger, dan mag je meedoen, maar het is wel moeilijk.

Voor jeugd jonger dan 12 jaar hebben we Robotbouwplaten en Robot kleurplaten. Zelf iets bedenken wordt ook op prijs gesteld. Tijdens de jaarlijkse robotrace worden alle resultaten beoordeeld, zodat ook jongeren onder de twaalf jaar prijzen kunnen winnen.

Iedereen mag meedoen aan de race. Maar wil je meedoen aan de gezamenlijke robotbouw, dan moet je wel lid worden van de Computer Club Fort-Zeekant (zie www.ccfz.nl). Elke maandagavond is de bouwclub bij elkaar. Gereedschap is aanwezig, materiaal moet je in principe zelf meebrengen. Zo mogelijk wordt er gezamelijk ingekocht.